Ιστορική Εξέλιξη στην Διάγνωση και Θεραπεία του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Αρτέμης Ν., Μάλετιτς- Αποστολίδη Γ.

Β’ Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Περίληψη

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιατρών από την αρχαιότητα. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζουμε την μέχρι σήμερα εξέλιξη στην διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ΑΕΕ.

Λέξεις Κλειδιά: Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Ιστορία του ΑΕΕ

PDF (630KB)