Αναζητώντας την Κολπική Μαρμαρυγή : Η Σημασία της Έγκαιρης Ανίχνευσης στην Πρόληψη του Πρώτου ή νέου Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου – Ο Ρόλος του Νευρολόγου

Βαδικόλιας Κ., Ηλιόπουλος Ι., Τσιβγούλης Γ., Νταλός Π., Φλαμουρίδου Μ., Πιπερίδου Χ.

Νευρολογική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πaνεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

 

Περίληψη

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ιΑΕΕ) και θρομβοεμβολισμό. Η έγκαιρη αναγνώριση είναι σημαντική. Η συγκεκριμένη καρδιακή αρρυθμία όμως σε πολλές περιπτώσεις είναι “σιωπηλή” καθώς σε αρκετούς ασθενείς είναι παροξυσμική και ασυμπτωματική. Η πρώιμη ανίχνευσή της μπορεί να οδηἀγήσει σε αλλαγή στρατηγικής στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των ιΑΕΕ.

Σε αυτό το άρθρο συζητούνται παράγοντες που σχετίζονται με μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας ΚΜ. Η διαπίστωση της ΚΜ ως υποκείμενης αιτίας ενός ΑΕΕ αποτελεί πρόκληση καθώς η ΚΜ μπορεί να απουσιάζει κατά την εισαγωγή του ασθενή. Οι σύγχρονες τεχνικές παρακολούθησης και καταγραφής του καρδιακού ρυθμού μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά στην ανίχνευση.

Ο Νευρολόγος έχει σημαντικό ρόλο στο να αποφασίσει ποιοι ασθενείς με αγγειακούς παράγοντες κινδύνου ή κρυπτογενές ισχαιμικό ΑΕΕ θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν πιο επίμονο έλεγχο με επανειλημμένες ή παρατεταμένης διάρκειας καταγραφές του καρδιακού ρυθμού για την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν υποκείμενης ΚΜ.

PDF (460KB)