Η Ανίχνευση Μικροεμβολικών Σημάτων και η Υπερηχογραφία Αιμάτωσης του Εγκεφαλικού Παρεγχύματος στη Συμπτωματική Καρωτιδική Νόσο

Κρόγιας Χ., Κερασνούδης Α.

Μονάδα Αντιμετώπισης ΑΕΕ, Nευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου St. Josef, Πανεπιστήμιο Ruhr, Bochum, Γερμανία

 

Περίληψη

Στην Ελλάδα, περίπου 25.000 ασθενείς κάθε χρόνο παθαίνουν ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.), 10% δε αυτών πεθαίνουν από τις μακροχρόνιες επιπλοκές του. Η πλειοψηφία των Α.Ε.Ε. εμβολικής αιτιολογίας προέρχονται από το καρωτιδικό σύστημα, κατά συνέπεια η εσω καρωτίδα αρτηρία, παρουσιάζει κλινικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο οσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση του ισχαιμικού Α.Ε.Ε όσο και την αποσαφήνιση της αιτίας αυτού.

Μείζονα ρόλο στη διαγνωστική και θεραπευτική της καρωτιδικής νόσου κατέχει τόσο ο βαθμός στένωσης του αγγείου όσο και η μορφολογία της υποκείμενης βλάβης. Η εκτίμηση της βαρύτητας αλλά και της μορφολογίας της καρωτιδικής νόσου μπορεί να γίνει αξιόπιστα με τη χρήση υπέρηχογραφικών κριτηρίων, οι τελευταίες ωστόσο εφαρμογές των υπερήχων στη νευρολογία (microembolic signal detection, perfusion imaging κτλ.) προσφέρουν ένα πολυδιάστατο λειτουργικό ελέγχο της συμπτωματικής νόσου. Οι παραπάνω τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα στο θεράποντα νευρολόγο να αξιολογεί πληρέστερα τόσο την κλινική σημασία των αρτηριακών στενώσεων, όσο και να αναγνωρίζει αποτελεσματικότερα τις «αθηρωματικές βλάβες υψηλού κινδύνου», έτσι ώστε να οδηγείται σε ορθολογικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και η βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπαρχόντων μελετών σχετικά με την ανίχνευση των μικροεμβολικών σημάτων και την υπερηχογραφική απεικόνιση της αιμάτωσης του εγκεφάλου σε ασθενείς με συμπτωματική καρωτιδική νόσο.

PDF (700KB)