Όψιμη Ανάπτυξη Ψευδοανευρύσματος μετά από Διαχωρισμό της Ενδοκρανίου Μοίρας της Σπονδυλικής Αρτηρίας: Παρουσίαση Περιστατικού

Καραπαναγιωτίδης Θ.1, Κατσαρίδης Β.2, Γεωργιάδης Γ.1

1. Νευρολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2. Νευροχειρουργική Κλινική, Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 

Περίληψη

Παρουσιάζουμε ασθενή με κλινική εικόνα πλαγίου προμηκικού εμφράκτου που οφειλόταν σε ενδοκράνιο διαχωρισμό της σπονδυλικής αρτηρίας. Παρά τον έγκαιρο και διεξοδικό έλεγχο, ο διαχωρισμός δεν διαγνώσθηκε αρχικώς παρά μόνο μετά από 22 μήνες όταν αναπτύχθηκε όψιμα ψευδοανεύρυσμα. Σκοπός της τρέχουσας παρουσίασης είναι : α) να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες για μία ευρέως άγνωστη αλλά δυνητικά ιδιαίτερα επικίνδυνη κλινική οντότητα β) να επισημάνει τις διαγνωστικές παγίδες και ιδιαιτερότητες που σχετίζονται μαζί της και γ) να καταδείξει την πολυπλοκότητα των επιχειρούμενων ενδαγγειακών τεχνικών αντιμετώπισης.

PDF (590KB)