Σύνδρομο Εγκλείστου Ατόμου μετά από Τραυματικό Διαχωρισμό της Βασικής Αρτηρίας – Παρουσίαση Περιστατικού

Κιουρτίδης Δ.1, Rudolf J.1, Τσιρώνης Θ.1, Δερετζή Γ.1, Τσιτουρίδης Ι.2, Τσίπτσιος Ι.1

1. Νευρολογική Κλινική, Γ. Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

 

Περίληψη

Ο διαχωρισμός της βασικής αρτηρίας, αυτόματος και ακόμα περισσότερο ο τραυματικός είναι μία σπάνια μορφή του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Στις περισσότερες αναφορές τα εξωκράνια αγγεία και οι σπονδυλικές αρτηρίες συμμετέχουν. Oι πρόσφατες εξελίξεις στη νευροαπεικόνιση, κυρίως της Μαγνητικής Τομογραφίας και της Μαγνητικής Αγγειογραφίας, συνεισφέρουν σημαντικά στην αναγνώριση των διαχωρισμών των αγγείων της εξωκράνιας και της ενδοκράνιας κυκλοφορίας. Παρουσιάζουμε έναν άνδρα 46 χρονών με σύνδρομο εγκλείστου ατόμου εξαιτίας πολλαπλών ισχαιμικών εμφράκτων στο εγκεφαλικό στέλεχος, στη γέφυρα, στο θάλαμο και στον ινιακό λοβό. Τα έμφρακτα είναι απότοκα του διαχωρισμού της απώτερης μοίρας της βασικής αρτηρίας, μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση με γραμμικό κάταγμα στο σφηνοειδή κόλπο. Το περιστατικό είναι μοναδικό λόγω της απουσίας μετάθεσης των οστικών δομών, της απουσίας σοβαρών εξωτερικών τραυμάτων και του περιορισμού της βλάβης του αρτηριακού τοιχώματος στο απώτερο τμήμα της βασικής αρτηρίας, χωρίς τη συμμετοχή της εξωκράνιας ή ενδοκράνιας μοίρας των σπονδυλικών αρτηριών. Η υποψία της διάγνωσης τέθηκε με αξονική τομογραφία εγκεφάλου, τεκμηριώθηκε με μαγνητική τομογραφία και αγγειογραφία και επιβεβαιώθηκε τόσο με τον αποκλεισμό άλλων αιτιολογικών παραγόντων, όσο και με την επανάληψη της νευραπεικόνισης, ύστερα από 30 ημέρες, που αποκάλυψε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη βασική αρτηρία.

Λέξεις Κλειδιά: Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισοδίου, Βασική Αρτηρία, Σύνδρομο Εγκλείστου Ατόμου, Τραυματικός Αρτηριακός Διαχωρισμός.

PDF (630KB)