Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση της Διέγερσης / Επιθετικότητας στην Οξεία Φάση ΑΕΕ

Φλαμπουριάρη Κ.

ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ, Αθήνα

 

Περίληψη

Τα ΑΕΕ απασχολούν τον νευρολόγο στην καθημερινή κλινική πράξη. Πολλές φορές καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς που στα ΤΕΠ βρίσκονται σε συγχυτική /διεγερτική κατάσταση. Η συνήθης πρακτική είναι η χορήγηση αλοπεριδόλης. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται μία προσπάθεια συστηματικής καταγραφής της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με ΑΕΕ και διέγερση όσον αφορά τα νεότερα άτυπα αντιψυχωσικά καθώς και τα αντιεπιληπτικά. Η αντιστοίχιση της ανατομικής βλάβης με την διαταραχή στην συμπεριφορά μας βοηθά να κατανοήσουμε την δράση και την σημασία υποφλοιωδών δομών που μετέχουν.

PDF (450KB)