Ανοσοκατασταλτικές Θεραπείες στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Ανδρεάδου Ε.

Α΄ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

 

Περίληψη

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι το πιο συχνό απομυελινωτικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος και θεωρείται αυτοάνοσης αιτιολογίας. Δεδομένου ότι οι ανοσοτροποποιητικές θεραπείες έχουν μερική αποτελεσματικότητα, η ανοσοκαταστολή αποτελεί θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα ανοσοτροποποιητικά. Τα χρησιμοποιούμενα ανοσοκατασταλτικά είναι η αζαθειοπρίνη, η μεθοτρεξάτη, η κυκλοσπορίνη, η μυκοφαινολάτη, η μιτοξανδρόνη, η κυκλοφωσφαμίδη και η ριτουξιμάμπη. Μεταξύ αυτών, μόνο η μιτοξανδρόνη έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της νόσου. Χορηγείται στην υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα, τη δευτεροπαθώς προϊούσα και την προϊούσα υποτροπιάζουσα ΣΚΠ που δεν ανταποκρίνονται στα ανοσοτροποιητικά φάρμακα, ή σε κακοήθεις μορφές της νόσου. Προκαλεί μείωση των υποτροπών, των βλαβών στην μαγνητική τομογραφία και του ρυθμού εξέλιξης της αναπηρίας.

Οι ασθενείς με ραγδαία επιδείνωση και ανθεκτική στη θεραπεία υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία με ενδοφλέβια κυκλοφωσφαμίδη. Η αζαθειοπρίνη θεωρείται πιο ασφαλής από την μιτοξανδρόνη και την κυκλοφωσφαμίδη, δεν χρησιμοποιείται όμως σε ταχέως εξελισσόμενη νόσο. Προκαλεί μείωση των υποτροπών και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, αλλά λόγω του κινδύνου επιπλοκών από τη μακροχρόνια χορήγηση, συνιστάται μόνο σε ασθενείς με προϊούσα πορεία που δεν μπορούν να λάβουν άλλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή μετά τη λήψη της μέγιστης επιτρεπόμενης δόσης μιτοξανδρόνης. H μoφετιλική μυκοφαινολάτη μπορεί να βελτιώσει ή να σταθεροποιήσει τους ασθενείς με ΣΚΠ, είτε σαν εναλλακτκή μονοθεραπεία είτε σε συνδιασμό με ιντερφερόνη β. Η αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί θεραπεία διάσωσης σε ασθενείς με επιθετική ή «κακοήθη» ΣΚΠ και μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη περίοδο σταθεροποίησης της νόσου. Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην θεραπεία της ΣΚΠ, αλλά η τοξικότητα και οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι περιορίζουν τη χρήση τους σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Ανοσοκατασταλτικές Θεραπείες, Μιτοξανδρόνη, Κυκλοφωσφαμίδη.

PDF (740K)