Απεικονιστικά Ευρήματα Αθηρωματικής Πλάκας Καρωτίδας Υψηλού Κινδύνου

Τσιβγούλης Γ.1, Αρβανίτη Χ.1, Λάζαρης Α.2

1. Β Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

2. Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Γ Χειρουργική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

 

Περίληψη

Η αθηρωματική πλάκα της καρωτίδας υψηλού κινδύνου (ετερογενής, υποηχοϊκή, με συνοδό έλκος ή επίθρομβο) συσχετίζεται με το μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπίαζοντος ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου σε ασθενείς με συμπτωματική στένωση καρωτίδας.1,2 Παραθέτουμε την κλινική περίπτωση ασθενούς με υποτροπιάζοντα παροδικά επεισόδια αδυναμίας δεξιού άνω και κάτω άκρου με αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια (crescendo Transient Ischemic Attack) σε έδαφος αθηρωματικής πλάκας υψηλού κινδύνου (μικτής ηχογένειας πλάκα με συνοδό επίθρομβο), ο οποίος αντιμετωπίστηκε με διενέργεια επείγουσας ενδαρτηρεκτομής της καρωτίδας εντός 48 ωρών από την εγκατάσταση της συμπτωματολογίας.

PDF (560KB)