Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΎ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΊΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΊΕΣ Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF