Επικοινωνία

Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28
Alkmanos 10, Athens 115 28

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γ. Τιγκαράκη - Μ. Συντροφιού
Τηλέφωνο 2107247056

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μ. Συντροφιού
Τηλέφωνο 2107247056