Επικοινωνία

Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28
Alkmanos 10, Athens 115 28

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μυρτώ Συντροφιού-Γεωργία Τιγκαράκη
Τηλέφωνο 2107247056

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μυρτώ Συντροφιού
Τηλέφωνο 2107247056