ΛΌΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΌΣΟ PARKINSON: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΆΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FOR HEALTH ΑΕ

Συγγραφείς

  • Ευθυμία Ευθυμιοπούλου Α΄Νευρολογική Κλινική Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ

Λέξεις-κλειδιά:

εντερικής γέλη Levodopa-carbidopa (LCIG), νόσος Parkinson (PD) κοινωνική φοβία, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή σωματοποίησης

Περίληψη

Η παρεμβατική μέθοδος της εντερικής γέλης Levodopa-carbidopa (LCIG) μειώνει τις κινητικές/μη κινητικές
επιπλοκές σε ασθενείς με προχωρημένη ιδιοπαθή νόσο Parkinson (PD). Σκοπός μας ήταν η διερεύνηση
για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο των παραγόντων που σχετίζονται με τη διακοπή της LCIG θεραπείας
σε ασθενείς με PD. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη 140 ασθενών με PD σε θεραπεία LCIG μεταξύ
Ιανουαρίου 2015-Ιανουαρίου 2020 της βάσης των δεδομένων FOR HEALTH ΑΕ. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ερωτηματολόγια: Social Phobia Scale, Stigma Scale for Chronic
Illness, Brown Assessment of beliefs και Hospital Anxiety and Depression Scale. Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διακοπή της LCIG αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης. Συνολικά
εξετάσθηκαν140 ασθενείς με προχωρημένη PD. Η κοινωνική φοβία αναφέρεται στο 21,4% των ασθενείς
που συνέχισαν τη LCIG θεραπεία και στο 45% αυτών που την διέκοψαν (p=0,012). Η γενικευμένη αγχώδης
διαταραχή ήταν παρούσα στο 25,7% και στο 30% αυτών που διέκοψαν (p= 0,004), και η διαταραχή σωματοποίησης αναφέρεται στο 19% αυτών που διέκοψαν (p= 0,010). Η συνέχιση της LCIG θεραπείας ήταν
επιτυχής στο 63% του συνόλου των ασθενών. Στο 37% των ασθενών καταγράφονται ως αίτια διακοπής της
LCIG θεραπείας: θάνατος, ψυχολογικοί λόγοι, επιπλοκές και μη αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ως μη σοβαρές σχετιζόμενες επιπλοκές αναφέρθηκαν απόφραξη του σωλήνα της αντλίας (2%), απώλεια σωματικού
βάρους (2.7%) και χρόνια νευροπάθεια (4.4%). Συγκρίνοντας τις αιτίες διακοπής με την πιθανότητα διακοπής,
οι σημαντικοί παράγοντες που ωθούν τους ασθενείς να σταματήσουν τη LCIG θεραπεία, είναι το άγχος, η
κατάθλιψη, και το κοινωνικό στίγμα, λόγω της ύπαρξης της συσκευής.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-11-2022

Τεύχος

Ενότητα

Research article