ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συγγραφείς

 • Αννα Κεραμιδα Β Νευρολογικη Κλινικη ΕΚΠΑ, ΠΓΝ "Αττικόν"
 • Δημήτριος Τζανετάκος
 • Μιχαήλ Παπαντωνίου
 • Αλεξάνδρα Ακριβάκη
 • Ευαγγελία Δημητριάδου
 • Βασίλειος Γιαννόπαπας
 • Δημήτριος Κίτσος
 • Σωτήριος Γιαννόπουλος
 • Μαρία Γρύλλια
 • Ιωάννης Σ. Τζάρτος
 • Γεώργιος Τσιβγούλης

Λέξεις-κλειδιά:

φάσμα της οπτικής νευρομυελίτιδας, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, νευροαπεικόνιση, διάγνωση

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαταραχή του φάσματος της  οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD) ανήκει στις αυτοάνοσες φλεγμονώδεις απομυελινωτικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), χαρακτηριζόμενη από βαρείες κλινικές προσβολές του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και των οπτικών νεύρων. Η διαγνωστική προσέγγιση βασίζεται στη μαγνητική τομογραφία και στην αναζήτηση των αντισωμάτων έναντι της ακουαπορίνης-4 στον ορό, κατηγοριοποιώντας έτσι τους ασθενείς σε οροθετικούς ή οροαρνητικούς. Λόγω της μοναδικότητας στον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου, συνήθως προκύπτουν συγκεκριμένα ειδικά κλινικο-απεικονιστικά πρότυπα στην NMOSD σε σχέση με άλλα αυτοάνοσα ή απομυελινωτικά νοσήματα του ΚΝΣ. Η επαρκής γνώση αυτών των χαρακτηριστικών κρίνεται πλέον αναγκαία με στόχο τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση της νόσου, δίνοντας κατ’ επέκταση τη δυνατότητα εφαρμογής καταλλήλως στοχευμένων ανοσοθεραπειών. Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εστιάζοντας κυρίως στα κλινικο-απεικονιστικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικά κριτήρια των ασθενών με NMOSD, με συνοπτική περιγραφή της σύγχρονης θεραπευτικής της νόσου, παρέχοντας παράλληλα παραδείγματα με περιστατικά με διάγνωση NMOSD από τη δική μας κλινική εμπειρία. Η διαγνωστική προσέγγιση με βάση τα κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά των ασθενών αναλύεται με βάση τα σύγχρονα υπάρχοντα κριτήρια.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

30-01-2024

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης