ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΑ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Συγγραφείς

  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΤΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ
  • ΑΝΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ
  • ΜΑΡΙΑ ΜΑΪΛΗ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΝΗΣ
  • ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ

Περίληψη

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μία χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος με έκτοπη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό οδηγεί σε φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές διεργασίες που προκαλούν υποτροπές της νόσου και προοδευτικότητα και διαμεσολαβούνται από τα Τ και τα Β λεμφοκύτταρα και τα μικρογλοιακά κύτταρα. Τα Β λεμφοκύτταρα έχουν αναδειχθεί ως κεντρικοί ρυθμιστές τόσο των υποτροπιαζόντων όσο και των προοδευτικών μορφών της νόσου και η στόχευσή τους έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική για την πολλαπλή σκλήρυνση με ενεργότητα (υποτροπιάζουσα ΠΣ & πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ με ενεργότητα). Οι θεραπείες που στοχεύουν τα Β λεμφοκύτταρα περιλαμβάνουν τους παράγοντες που στρέφονται έναντι του κυτταρικού αντιγόνου επιφανείας των Β λεμφοκυττάρων CD20, οι οποίοι έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης, και παράγοντες που στρέφονται εναντίον της τυροσινικής κινάσης του Brutonπου βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης σε κλινικές μελέτες. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται ότι στοχεύουν τόσο τις φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με τις υποτροπές όσο και τις φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με την προοδευτικότητα της νόσου, αν και η αποτελεσματικότητά τους στις προοδευτικές μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης χρειάζεται να εκτιμηθεί περαιτέρω. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει μία σύντομη αναφορά στο ρόλο που παίζουν τα Β λεμφοκύτταρα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση καθώς και στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των θεραπειών που στοχεύουν τα Β λεμφοκύτταρα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Επίσης αναφέρονται πρακτικές συστάσεις για τη χρήση των παραγόντων που στοχεύουν τα Β λεμφοκύτταρα σε διάφορες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης.

 

Λήψεις

Δημοσιευμένα

30-01-2024

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης