ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΚΛΉΡΥΝΣΗ: ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΌΝΙΑΣ ΝΌΣΟΥ ΜΕ ΑΒΈΒΑΙΗ ΠΟΡΕΊΑ

Συγγραφείς

  • Ανθή Αμασλίδου
  • Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου
  • Ιωάννης Νηματούδης

Λέξεις-κλειδιά:

πολλαπλή σκλήρυνση, ψυχολογικές επιπτώσεις, συναισθήματα

Περίληψη

Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) αποτελεί την πιο συχνή, μη τραυματικής αιτιολογίας, φλεγμονώδη νόσο του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που προκαλεί αναπηρία, με την έναρξη της να τοποθετείται συνήθως στην
νεαρή ενήλικη ζωή. Η αιτιολογία της είναι αυτοάνοση και μπορεί να επηρεάσει όλα τα συστήματα, όπως
και την ψυχική σφαίρα. Η πρόοδος της νόσου, οι υποτροπές, το είδος των συμπτωμάτων και η εξέλιξή τους
στον χρόνο είναι μοναδικά για κάθε άτομο, με αποτέλεσμα να μην ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία.
Το ψυχικό κόστος μιας χρόνιας νόσου είναι πολύ μεγάλο για τα άτομα που νοσούν, πόσο μάλλον όταν δεν
μπορούν να προβλέψουν πώς θα είναι η κατάσταση της υγείας τους ούτε την επόμενη ημέρα. Η επίδραση
της νόσου στο άτομο αλλά και στον περίγυρό του είναι μεγάλη, όχι μόνο λόγω των φυσικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζει, αλλά και λόγω των συναισθηματικών αποκρίσεων του. Έτσι, κυρίως στο έδαφος των πολλα-
πλών απωλειών που βιώνει (υγεία, αυτονομία, κοινωνικές σχέσεις, εργασία, έλεγχος της καθημερινότητας
κτλ), ανακινούνται πολλά αρνητικά συναισθήματα. Θλίψη, θυμός, ενοχή, ντροπή, μοναξιά εμφανίζονται
συχνά στους πάσχοντες από ΠΣ, επηρεάζοντας αρνητικά τις καθημερινές τους σχέσεις και δραστηριότητες, την
ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και τελικά την ποιότητα ζωής τους. Είναι απαραίτητο οι θεράποντες ιατροί
να είναι ενήμεροι για αυτές τις συναισθηματικές αλλαγές, ώστε να τις αναγνωρίζουν και να παραπέμπουν το
άτομο με ΠΣ σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

30-01-2024

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης