ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝHΣΥΧΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ: ΠΑΡΟYΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Ευσταθίου
  • Κωνσταντίνος Ντασόπουλος
  • Αιμίλιος Γκαντζιός
  • Θεόδωρος Αβραμίδης

Λέξεις-κλειδιά:

αιμορραγικό ΑΕΕ, θάλαμος, σύνδρομο ανήσυχων άκρων

Περίληψη

Tο σύνδρομο ανήσυχων άκρων αποτελεί μία αισθητικοκινητική διαταραχή της οποίας η αιτιολογία δεν έχει
διευκρινιστεί πλήρως. Μία σχετικά σπάνια αιτία αυτού του συνδρόμου είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο που
προσβάλλει κυρίως υποφλοιώδεις δομές. Εδώ παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς, που εμφάνισε το
σύνδρομο μετά από αμφοτερόπλευρη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

30-01-2024

Τεύχος

Ενότητα

Αναφορές περιπτώσεων