ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Συγγραφείς

  • Μ. Μόσχου
  • Κ. Νώτας
  • Γ. Κωνσταντινίδης
  • Α. Ωρολογάς

Λέξεις-κλειδιά:

Πολλαπλή σκλήρυνση, κόπωση, σπαστικότητα, διαταραχές βάδισης, γνωσιακή δυσλειτουργία, νευρογενής δυσλειτουργία κύστης

Περίληψη

Η πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί μία χρόνια, φλεγμονώδη, απομυελινωτική νόσο, η οποία σχετίζεται με μεγάλο εύρος διαφορετικών συμπτωμάτων. Οι τροποποιητικές της νόσου θεραπείες είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικές και δεν βελτιώνουν τη μη αναστρέψιμη αξονική βλάβη, στην οποία οφείλονται τα κυριότερα συμπτώματα της πάθησης. Η επιτυχής αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το παρόν άρθρο προσπαθεί να συνοψίσει τις κυριότερες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κόπωσης, της σπαστικότητας, του πόνου, του τρόμου και της αταξίας, των διαταραχών της βάδισης, των ψυχιατρικών διαταραχών και της γνωσιακής δυσλειτουργίας, των οφθαλμοκινητικών διαταραχών, των συμπτωμάτων από την προσβολή του στελέχους, της νευρογενούς δυσλειτουργίας της κύστης και του εντέρου και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2017

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης