ΘΑΛΑΜΙΚΑ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Συγγραφείς

  • Eleni Karantali General Hospital of Serres
  • Δημήτριος Ντάντος Τρίτη Νευρολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο <<Γ. Παπανικολάου>>, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Πρεβεζιάνου Πρεβεζιάνου Τρίτη Νευρολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο <<Γ. Παπανικολάου>>, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Πέτρος Αγγελόπουλος Τρίτη Νευρολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο <<Γ. Παπανικολάου>>, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Δημήτριος Κάζης Τρίτη Νευρολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο <<Γ. Παπανικολάου>>, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Λέξεις-κλειδιά:

ΑΕΕ, θάλαμος, διαταραχές οφθαλμοκίνησης, διπλωπία, MRI

Περίληψη

Περίληψη

Ο θάλαμος αποτελεί τον τελικό σταθμό των αισθητικών οδών πριν την φλοιική τους προβολή. Ένα θαλαμικό έμφρακτο μπορεί να εμφανισθεί με πληθώρα συμπτωμάτων, η οποία εν μέρει μπορεί να δικαιολογηθεί από την πολυπλοκότητα της θαλαμικής αγγείωσης και των νευρωνικών κυκλωμάτων. Παρουσιάζουμε τέσσερις περιπτώσεις θαλαμικών εμφράκτων με κυρίαρχη τη διαραταχή της οφθαλμοκίνησης. Η διενέργεια νευροαπεικόνισης είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και εντοπιστική ενός οξέος θαλαμικού εμφράκτου, καθώς συχνά η κλινική εξέταση μπορεί να είναι παραπλανητική.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-11-2022

Τεύχος

Ενότητα

Αναφορές περιπτώσεων