ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΉΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΘΑΛΑΜΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Ευσταθίου Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
  • Κωνσταντίνος Ντασόπουλος Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
  • Αιμίλιος Γκαντζιός Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
  • Θεόδωρος Αβραμίδης Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Λέξεις-κλειδιά:

θαλαμικό έμφρακτο,, χρονική αντίληψη

Περίληψη

Η μεμονωμένη διαταραχή της αντίληψης του χρόνου είναι μία σπάνια και όχι επαρκώς μελετημένη επιπλοκή
των θαλαμικών εμφράκτων κατά την οποία οι ασθενείς παρουσιάζουν μερικό ή πλήρη αποπροσανατολισμό στο χρόνο και δυσχέρεια στον ακριβή υπολογισμό των χρονικών διαστημάτων. Συνήθως ευθύνεται η
προσβολή του έσω ραχιαίου πυρήνα του θαλάμου και των συνδέσεών του με τον προμετωπιαίο φλοιό.
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς που εμφάνισε πλήρη αποπροσανατολισμό στο χρόνο μετά
από αμφοτερόπλευρο θαλαμικό έμφρακτο στο πλαίσια θρόμβωσης της αρτηρίας του Percheron.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-11-2022

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης